Changing the world, one site at a time…
<i>flowpaintingart</i> <i>soulful insights</i> <i>into creativity</i>
<i>flowpaintingart</i> <i>soulful insights</i> <i>into creativity</i>
  • mail mij 0

flowpaintingart soulful insights into creativity

Drie pilaren van creatie


cursist-in-actie2

Eindelijk is het dan zo ver: mijn nieuwe website is (zo goed als) af! Zoals bij zo veel creatieve projecten, is het proces voor mij interessanter dan het eindresultaat. Ik had hem eerder af willen hebben maar zoals zo vaak loopt de timing anders dan het ego hoopt; innerlijke processen dienden eerst doorlopen te worden en tijdens deze processen was er geen 'drive' om verder te werken aan de website. Net als bij het maken van een schilderij is mijn ego ondergeschikt aan het, laten we zeggen, Universele Plan voor een bepaalde creatie. Een aantal criteria zijn voor mij van belang tijdens het creatieve proces. Ten eerste: is er een innerlijke drive om, in dit geval een nieuwe website, te creëren? Voel ik een passie of komt het uit het hoofd? In dat laatste geval is het eigenlijk het massabewustzijn dat door ons spreekt (via ons ego) en niet onze ziel. Ten tweede: hoe komen de gereedschappen (of 'tools') of het medium om mee te creëren tot mij? (in dit geval de juiste webbuilder en templates). Wanneer ik de signalen van mijn ziel volg dan komen ze als het ware naar mij toe. Je zou kunnen zeggen dat het stroomt en eindeloos zoeken is dan niet nodig. Ten derde: welke innerlijke factoren zorgen er voor dat als ik eenmaal ben begonnen, de stroom afremt? tijdens het maken van de website ging ik aanvankelijk als een speer maar na een tijdje zat het 'tegen'. Een periode van introspectie was nodig en toen kwam spontaan de drive weer terug en de juiste 'tools' om het af te ronden.
Willen we steeds vernieuwend blijven creëren dan is introspectie en het aankijken van je ego-blokkades essentieel: een nieuwe stroom creatieve energie komt (automatisch) op gang wanneer we weer een stuk dieper richting onze kern zijn gezakt. Introspectie en creatie horen hand in hand te gaan anders blijven onze creaties repetitief.

Ixchel_Maangodin-blog
June 2024
January 2024
May 2023
December 2022
September 2022
June 2022
April 2022
December 2021
August 2021
July 2020

Via deze website worden geen gebruikersdata verhandeld met derde partijen. Persoonlijke data zoals eventueel gedeelde e-mail adressen en namen worden niet uitgewisseld met derden. Er wordt geen Google analytics gebruikt om persoonlijke data te analyseren en er wordt geen gebruik gemaakt vaan cookies.