Changing the world, one site at a time…
<i>flowpaintingart</i> <i>soulful insights</i> <i>into creativity</i>
<i>flowpaintingart</i> <i>soulful insights</i> <i>into creativity</i>
  • mail mij 0

flowpaintingart soulful insights into creativity

Tara

Cute_white_cat_lying_on_bed kopie

Ik was laatst een aantal dagen oppassen op een hondje dat Tara heet. Al bij binnenkomst begon ze heftig te blaffen en zag mij waarschijnlijk voor een inbreker aan. Nou had ik dat wel verwacht omdat ik weet dat ze altijd bang is van mensen die ze niet goed kent.

Het uitlaten van Tara ging dan ook niet makkelijk; iedere keer als ik haar benaderde om haar riem om te doen, liep ze weg. In mijn psyche begon wat ongemak te ontstaan omdat ik merkte geen controle te hebben. Ik was geheel afhankelijk van de grillen van de hond of ze zin had zich aan te laten lijnen. Er zat niks anders op dan te wachten op het juiste moment. De vertrouwensband kon alleen maar op natuurlijke wijze ontstaan.

Gedurende de ruim drie dagen dat we samen waren werd de band steeds hechter maar had extreem veel geduld en vertrouwen gevergd van mijn kant en waarschijnlijk ook van haar kant. Wanneer ik haar vanuit ongeduld benaderde, liep ze weg. De timing bleek van essentieel belang.

Ik had al snel door dat ik deze dynamiek met haar niet zo maar creëerde. Ik zag daarin de dynamiek weerspiegeld tussen mijzelf en mijn ziel of authentieke zelf. Hoe graag ik ook verlang een complete samensmelting te ervaren met mijn ziel, dit kan niet plaatsvinden door ego-controle. Alleen vanuit puur vertrouwen kunnen mens en ziel volledig integreren en daarmee ook het pure bewustzijn dat eigen is aan de ziel en de creatieve flow die uit de ziel voortkomt (een flow die bij mij een tijdje is weggeweest).

Dit kleine avontuur met Tara laat ook zien dat het Universum alles kan gebruiken om ons in de juiste richting te wijzen. Later toen ik weer thuis kwam en de boeddhistische betekenis van Tara leerde kennen, zag ik mijn inzichten bevestigd: 'Tara is een leidende, heldere ster die helpt om de geest tot kalmte te brengen en zo de stap naar vrede te zetten. We leren onze eigen geest, de stroom van onze gedachten te doorkruisen en zo aan de overkant te komen, het gebied waar diepe stilte wordt bereikt', las ik op een website.

Later zag ik Tara nog één keer terug in de vorm van een wolk. Nog één keer een bevestiging bewuster te worden van mijn subtiele en minder subtiele manieren om controle te willen hebben....

DivinityVerb2(geknipt+scherpte) kleinsite
Divinity, 60x80cm.

Geofferd aan het vuur

AgniHotraMC
Agni Hotra

Het bovenstaande schilderij heeft inmiddels een nieuw thuis gevonden. Dat het precies afgelopen maand werd verkocht was geen toeval. In mijn leven geloof ik niet in toeval. Vanaf het moment dat ik hem in begon te pakken om te versturen naar Engeland, kwam ik in een diep zuiveringsproces terecht. Ik begon lichamelijk, zo leek het, in een snel tempo in te storten: ik kreeg hartkloppingen, koortsverschijnselen, amper functionerende nieren, raakte volledig uitgeput en werd uiteindelijk gereduceerd tot wrak. Nu ben ik eerder door diepe lichamelijke en geestelijke veranderingen gegaan maar dit trof echter alles. Gelukkig merkte ik dat er ook een verdieping in mijn bewustzijn plaatsvond en dat er dus niet alleen lichamelijk wat speelde.

Wat ik altijd doe in dit soort situaties, is kijken naar de signalen die het Universum mij geeft die duidelijk maken wat er op een dieper niveau speelt. En toen schoot het me te binnen: de titel van het schilderij geeft het aan: dit is mijn 'agni hotra' oftewel mijn vuurceremonie of healing door vuur. Terwijl ik bezig was het schilderij in te pakken en te versturen, werden mijn ego-delen als het ware aan het vuur geofferd, het vuur van transformatie. Maar welk ego-deel betrof het hier? Dit werd duidelijk de dag dat ik me zó beroerd voelde dat de angst voor de dood zijn intrede deed in mijn psyche. Ik werd min of meer gedwongen die angst aan te kijken en mezelf de vraag te stellen: wat als ik nu sterf, zou ik dat dan kunnen accepteren zonder gevecht? Een verdriet overspoelde me, gevolgd door een gevoel van overgave aan de Universele Wil. Ik sprak uit een kanaal te zijn waar het leven vrij door kon stromen. Wat volgde was een serie bewegingen (soul motion) die ik voelde te moeten maken en een symbool dat getekend wilde worden om de ziel te integreren. Ik was nu door een soort energetische bottleneck gegaan waar ik als het ware onder enorme druk doorheen geduwd was. Vanaf dat moment werd het proces minder intens en voelde ik mijn ziel zich steeds verder in mijn lichaam integreren.

Wanneer we onder grote druk komen te staan, hebben we al snel de neiging te veel te focussen op het probleem zoals dat zich in de fysieke werkelijkheid afspeelt. Niet dat het ontkent dient te worden maar als we een schuin oog open houden voor de signalen en symboliek die ons getoond wordt, kunnen we uit de vechtmodus stappen en ons overgeven aan het proces dat veel groter is dan ons alledaagse bewustzijn. En daarnaast, een schilderij is voor mij nooit slechts een schilderij.....maar dat zal de meesten die dit lezen al bekend zijn.

IvonTweeluik1MC
Ivon van Tongerlo smeedt haar tweeluik aan elkaar.


Harmonie in menselijke maat

andrastAR11 kopie

In de vorige blog deelde ik mijn visie dat we niks hoeven te visualiseren of intenties te stellen om vanuit onze ziel te creëren. De reden hiervoor is dat wat we diep van binnen willen manifesteren al door onze ziel is gecreëerd! Het bestaat al in het kwantumveld (of wat we andere dimensies zouden kunnen noemen); het heeft zich alleen nog niet in de stof gemanifesteerd.
De oer-Bron van waaruit het leven is ontstaan heeft geen intenties iets specifieks te manifesteren. Het enige wat het doet en heeft gedaan, is realiteiten creëren die (uiteindelijk) zo dicht mogelijk in de buurt komen van de perfecte harmonie die in die Bron aanwezig is. We zien dit duidelijk terug in evolutie. Zij gaat duidelijk een kant op en is niet willekeurig: het niveau van complexiteit en bewustzijn neemt steeds verder toe. Deze richting is geen intentie eerder een drang zoals ieder levend wezen, op welke manier dan ook, de drang heeft te creëren; het zit in de Bron of Schepping ingebakken en ieder levend wezen is daar een holografische afspiegeling van.
Als kunstenaar kun je een evenbeeld zijn van de Bron en trachten de toestand van harmonie uit te drukken d.m.v. je creaties. Net als de Bron zul je er nooit helemaal in slagen omdat zodra creatie plaatsvindt, er polariteit ontstaat. Een polariteit die nodig is om überhaupt iets zichtbaar en tastbaar te maken. En in polariteit heb je nooit een staat van perfecte harmonie. Omdat we als zielen een hele reis afleggen door de polariteit kan het haast niet anders dat de rijke ervaring van deze reis ook zichtbaar wordt in de creatie en dus in kunst. En misschien is dat ook het mooie: de Bron in ons die zichzelf tracht terug te zien in haar creatie vermengd met het menselijke verhaal dat vastgelegd is in bv. kleuren en vormen en op die manier de medemens kan beroeren en een snaar raakt van herkenning...

ApuwanaAR23 kopie


Verbeelding & openheid

Poukai-blog

Laatst schoot me te binnen dat er een mooie feedback-loop bestaat tussen verbeelding en kunst: verbeelding kan leiden tot kunst en het aanschouwen van kunst kan weer de verbeelding prikkelen, enzovoorts. Toen kwam de vraag in me op: wat voedt de verbeelding? Openheid! (kwam aanwaaien vanuit een open houding?).
Hoe opener we zijn hoe meer de oneindige mogelijkheden binnen het leven gevoeld kunnen worden. Een sterke verbeeldingskracht betekent een diepgaand besef van de oneindige mogelijkheden binnen de creatie. Verbeelding kan tot bewuste creatie leiden maar dat hoeft natuurlijk niet. Hoe opener je leeft, hoe te meer de verbeelding direct afkomstig is van de ziel of het authentieke zelf, onaangetast door de illusies van het ego. Hoe meer je je ego-illusies achter je laat des te opener je wordt. Of datgene wat je verbeeldt nu bewust omgezet wordt in een creatie of niet, wat je verbeeldt creëert hoe dan ook de realiteit van je dagelijks leven. De aard van onze verbeelding buigt als het ware het kwantumveld om ons heen van waaruit ons fysieke bestaan zich manifesteert.
Het is van belang op te merken dat ik met verbeelding niet visualiseren bedoel. Een bewuste visualisatie is niet nodig voor een sterke verbeelding of creatie. Vaak komt een visualisatie voort uit het afgescheiden ego dat een scenario tracht te manifesteren uit onvrede over de huidige situatie. Dit resulteert alleen maar in een bubbel (binnen de realiteit) die er juist voor zorgt dat de beelden, gevoelens en inspiratie die afkomstig zijn van de ziel niet doorkomen. Openheid is namelijk niet selectief: het betekent dat je je openstelt voor 'the good, the bad and the ugly' en dus niet iets wat aan de horizon van het leven verschijnt, afwijst. Openheid impliceert dus een omarming van alles wat er in het leven gebeurt. Zonder dit sluit de psyche zich en wordt de verbeeldingskracht beperkt in haar reikwijdte en oneindige mogelijkheden.

Quilotoa-blog

Schilderen in het 'nu'

El MahrousaWebsite

In de loop der jaren ben ik steeds meer vanuit het moment gaan schilderen. Voor mij is dit een van de puurste vormen om mijn ziel tot uitdrukking brengen. Het vertrouwen in je eigen technische beheersing van de materialen kan je weerhouden om om op deze vrije manier te werken. In deze nieuwsbrief tracht ik wat handreikingen te geven die dit proces kunnen vergemakkelijken.

Als je begint, begin dan niet met een idee over hoe het eindresultaat eruit zou moeten zien. Het eindresultaat vormt zich vanzelf; iedere stap geeft weer richting aan de volgende enzovoort. Daarnaast loop je het risico dat het doek een lappendeken wordt van ideeën (dat is meer iets voor een paas-ei). Zelfs al zie je de eerste stappen niet terug in het eindresultaat, ze dragen er toch aan bij.

Je kunt bijvoorbeeld beginnen heel het doek blauw te schilderen. Op deze manier heb je al je compositie op orde; ieder punt van het doek correspondeert namelijk met ieder ander punt op het doek, wat voor een gevoel van eenheid en harmonie zorgt (dit is misschien de simpelste vorm van compositie?). Als je vervolgens met nieuwe kleuren in het blauw gaat werken (nat-in-nat techniek) ontstaat er vorm en beweging en blijft blauw nog steeds de verbindende factor. Begin bijvoorbeeld met een donkere kleur en werk daarin nat-in-nat met een lichtere. Meng bv een nacht-blauw bestaande uit donkerblauw, paars en zwart (meng ze niet door maar met de 'franse slag'). Breng deze aan op heel het doek en schilder daar meteen wit in. De kleuren zullen allerlei verschillende mengtinten laten zien op het doek. Laat her en der het oorspronkelijke nacht-blauw intact en het gevoel van eenheid in de compositie blijft behouden.

helene-in-actie

Techniek als middel

Manaslu-blog

Door veel te schilderen krijg je de techniek dusdanig onder de knie dat je alle nuances die je ziel tot uitdrukking wilt brengen, kunt tonen. Op deze manier staat dan de techniek in dienst van de ziel. Een goede techniek is niet zozeer objectief te meten: het is de beheersing van de materialen die je in staat stelt om meesterschap te bereiken; meesterschap volgens jouw eigen maatstaaf. Hoe meer meesterschap, des te meer je kunst een reflectie is van jou.
Ik merk aan mezelf dat er steeds verdere verfijning plaatsvindt in de beheersing van mijn materiaal. Er is een onophoudelijk verlangen mijn schilderijen steeds interessanter per vierkante centimeter te maken. Op deze manier wordt een schilderij steeds meer een stoffelijke uitdrukking van alle nuances van mijn ziel. Waar houdt dit op? Misschien als binnen dit medium alle voor mijn relevante mogelijkheden tot uitdrukking zijn gebracht? Dan kan ik stoppen (zoals ik met muziek heb gedaan) en wellicht dient zich dan weer een ander medium aan? Ik heb in mijn leven nooit vastgehouden aan een structuur en je weet nooit wanneer je binnen een bepaalde vorm alles hebt ontdekt waar de ziel naar verlangde...
Voorlopig blijf ik echter door kliederen (nee, ge moet er niet meer van make!) omdat er nog steeds schakeringen van mijn essentie zich in de materie willen ontvouwen.

oliemarmer-blog

Tips & Tricks: marmereffecten

In bovenstaand schilderij heb ik met paletmes verdikte verf opgezet in zowel donkerblauw als bordeauxrood. Bij beiden heb ik vervolgens een lichte kleur ingezet die voor een marmerachtig effect zorgt. Dit effect verkrijg je als de eerste, dikke laag minder vloeibaar is dan de verdunde verf die je er inbrengt (met bv een paletmes). Als je met olieverf werkt kun je dit effect verkrijgen door de verf met impasto (dikke pasta van bv. Artisan) en fast drying medium te mengen (bv. Artisan). De impasto zorgt dat het stevig blijft, een 3D-effect geeft en niet te veel uitvloeit en de fast drying medium zorg ervoor dat het toch voldoende 'nat' blijft. Breng aan met paletmes en maak dan een nieuwe kleur aan maar meng deze alleen met fast drying medium. Laat deze vanaf het paletmes in de eerste laag lopen.

In het schilderij hieronder zie je ook een soortgelijk effect maar dan met vloeibare verf in gesso. Je mengt dan eerst gesso met water tot een stroperig geheel en voegt een beetje kleur toe (bv acryl-of plakkaatverf). Giet dit over het oppervlakte van het doek. Dan neem je een niet-olieverf (bv acrylverf, plakkaatverf) en meng deze met water (of neem een vloeibare acrylverf of inkt) tot deze waterachtig is een trek met een paletmes strepen van deze verf erdoorheen. Sproei evt. met water om de verf uit te laten lopen. Je kunt ook bister gebruiken en op de gesso strooien: deze gaat vanzelf vloeien.

Samenvattend kun je stellen dat wanneer je marmer-effecten wilt verkrijgen dat de eerste of dragende laag minder vloeibaar dient te zijn dan de verf die je er in laat lopen. Experimenteer met verschillende mediums die je door de verf mengt om meer verschillende effecten te verkrijgen.

Gesso-marmer-blog


May 2023
December 2022
September 2022
June 2022
April 2022
December 2021
August 2021
July 2020

Via deze website worden geen gebruikersdata verhandeld met derde partijen. Persoonlijke data zoals eventueel gedeelde e-mail adressen en namen worden niet uitgewisseld met derden. Er wordt geen Google analytics gebruikt om persoonlijke data te analyseren.